Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN BOEK OP DE GRENS VAN TWEE GESLACHTEN )

door

JOHAN KONING

De traditioneele stroom der najaarsuitgaven op onze boekenmarkt kondigde zich bereids aan; eenige dozijnen nieuwe boeken zagen reeds het licht en men vraagt zich af over welke van deze boeken het volgende jaar nog gesproken zal worden. Aan boeken is in den regel slechts een kort leven beschoren.

Er zijn menschen, die, wanneer zij een nieuw boek ter hand willen nemen, hun keuze bepalen naar den titel van het werk; — we leven nu eenmaal in een tijd, — niet waar? —, van zonderlinge consequenties; maar er zijn toch ook nog menschen voor wie de naam van een schrijver beteekenis heeft, ook al is hij als auteur opgekomen en gegroeid met een vorige generatie. Voor deze menschen heeft de naam van Gerard van Hulzen een goeden klank en de aankondiging van een nieuw verschenen boek van zijn hand wordt door hen met genoegen vernomen. Het toeval wil, dat ook voor hen, die op den titel afgaan, het nieuwe boek van van Hulzen veel aantrekkelijks bezit. Immers

*) Naar aanleiding van den nieuwen roman van Gerard van Hulzen, „De Kinderen der Rijken", A'dam, Allert de Lange, 1928.

Sluiten