Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN TWEE GESLACHTEN

die hij geobserveerd heeft, schrijft hij om zoo te zeggen in klaren stijl tien bladzijden achter elkaar in één trek. Maar in een natuurbeschrijving of in een stemmingsbeeld, dan hapert en hakkelt er iets en dan gebeurt het wel dat men op leelijk-hinderlijke woorden stoot, zooals in hoofdstuk eén, waar, in een stemmingsbeeld, dat bovendien wel erg ouderwets is weergegeven met zoete zoelten en streelende windekens, de schrijver aldus van stapel loopt: De zomer was al heengegaan, de winter liet nog marren, de herfst versprak zoowel het goede als het booze, enz. enz. Vooral dat „versprak", niet waar, is een zeer leelijk germanisme, dat in een Nederlandschen roman niet op zijn plaats is.

Intusschen, deze opmerkingen betreffen ondergeschikte punten en in een boek waarin zoo sterk het conflict in den mensch is gesteld tusschen het modernisme en het conservatieve, onderscheidt men vanzelf sterker het ouderwetsche in den vorm waarin een of ander stemmingsbeeld of een natuurbeschrijving gegoten werd.

Het menschenmateriaal is in dit boek veel en veel belangwekkender. Daar is, behalve Marjan en haar broer, Ver brugge, de verloofde van het meisje, ook een product van dezen tijd en van zijn uitzonderlijke omstandigheden, echter toch niet zoo uitzonderlijk of hij heeft voor zich zelf een levensbeschouwing opgebouwd, waarbinnen — excusez du peu! — het heden en de toekomst van heel ons bedrijfsleven valt.

Die Verbrugge is een eigenaardige, opmerkelijke man. Zijn ouders zijn kleine renteniers in Twente, ze hebben blijkbaar bescheiden zaken gedaan en daarvan hun zoon laten leeren, eerst H.B.S., dan de akademie. En nu staat het bij hem vast, dat slechts hij de wereld regeert, die de teugels en touwen weet te grijpen.

Hij wil geen eigenaar van één zaak zijn, geen leider of bewindvoerder, doch konsulent, raadsman van vele zaken die in elkaar grijpen. De hoogere efficiency, het praktische accountantschap, dat beheerscht het bedrijfsleven. Holland, ons kleine land, zegt hij, gaat een prachtige toekomst tegemoet. En als de bedrijven winst afwerpen, dan gaat het

Sluiten