Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

ringsbureau. De held van het verhaal is de jeugdige ambtenaar Lahrier, die een salaris van 200 francs in de maand heeft en zijn werk nogal gemoedelijk opneemt. Hij is buitengewoon sterk in het verzinnen van alle mogelijke excuses om te spijbelen. Op een gegeven oogenblik wordt dit zijn chef de la Hourmerie te machtig en hij vertelt hem dat hij er langzaam aan genoeg van heeft, dat Lahrier inplaats van op zijn bureau te komen, gedurende zijn werkuren familieleden gaat begraven, huwen of doopen. Hij krijgt een flinke schrobbeering en daar zijn vriendinnetje Gabrielle nu niet door hem bezocht kan worden, bezoekt zij haar amant op zijn bureau. De oude Soupe is een prachtkarikatuur in deze collectie ambtenaren — hij wascht zijn voeten op zijn bureau tot groote verontwaardiging van Lahrier, maar maakt het toch nog niet zoo dol als een andere „werkezel", Letondu, die in zijn kamer op het Departement met halters werkt en ten slotte in een vlaag van waanzin den armen Hourmerie doodsteekt. Het is een geestige persiflage op het ambtenaarsleven en het heeft door de vertaling niets van zijn frischheid verloren; ik heb er hartelijk om moeten lachen, het is vol gezonden humor.

Boekenliefhebbers zijn er vaak op uit om van een boek de eerste uitgave te bemachtigen; dikwijls verkeer en zij in den waan dat zij zulk een schat hebben verworven, om later tot de ontdekking te komen dat hun valk een uil is. Boutell geeft in zijn: „Firsi Editions and how to teil them" (Eikin Mathews & Marrot) nuttige wenken op dit gebied; het handige boekske kost slechts 3 shilling en de leidende uitgevers in London* en Newyork vertellen daarin hoe men kan nagaan of hun publicaties een eerste uitgave of eerste druk zijn; hun methodes om zulke „first editions" of „first impressions" aan te duiden zijn zeer verschillend en in dat labyrinth is dit werkje voor velen een welkome wegwijzer.

In Constable's Miscellany, een serie handige fraai gebonden deeltjes, welke per band 3/6 kosten, is onlangs verschenen: Logan Pearsall Smith: „A Treasury of English Prose", een bloemlezing van Chaucer tot Wells. Zelfs een speech van wijlen President Wilson is in dezen bundel

Sluiten