Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

teekening van die schaduw, die de krachtige figuur van den Gouverneur op de beide gelieven "werpt, de clou van dit knap geschreven boek.

In ,,Children in the Wood" door Naomi-Royde-Smith (Constable) heeft deze schrijfster een bijzonder goede schets van de kinderkamer geschreven. Een van haar vroegere romans heb ik in het April-nummer van dit tijdschrift behandeld. Dit boek doet mij veel denken aan de kinderstudie die wij tegenkomen in Jeanne Reyneke v. Stuwe's „Naar het levend model" (De Kinderen van Huize ter Aar). Daar is de Zwitsersche gouvernante „Dooley", dan het huis in de Kerstdagen, de aankomst van Oom in de oude cab. In de sneeuw gaan zij allen den volgenden dag om het pakje te halen, dat Oom in dat vehikel heeft laten liggen. In fijne trekken teekent zij de verwachting der kinderen die buiten door het raam gluren, dan hoe zij uit logeeren gaan en hoe zij onder den indruk der nieuwe omgeving komen, hoe grappig kinderen woorden kunnen verbasteren. „Celia" is het middelpunt van deze schets; reeds in haar jeugd vinden wij de aanwijzingen die naar het dramatische einde voeren. De schrijfster heeft de kinderziel nauwlettend bestudeerd; dit boek is niet alleen een boek voor ouders die daardoor hun kinderen beter zullen leeren begrijpen, maar ook voor paedagogen. Evenals in andere boeken van deze schrijfster, doet men goed om niets over te slaan, daar men dan hopeloos verloren is; men leze het met aandacht en men zal van dezen wenk geen spijt hebben, wanneer men daar rekening mede houdt.

Sluiten