Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN OVER BEELDENDE KUNST

Masters of Etching. Album No. 19 bevat 12 platen naar etsen van G. L. Brockhurst, A.R.A., R.E., met inleiding door Male. C. Salaman. Met etsen begon Brockhurst, toen hij al als schilder was gevestigd, en zijn stijl was gebaseerd op dien van de Italiaansche primitieven en de latere meesters Botticelli en Leonardo. Hij heeft zijn techniek vervolmaakt tot de fijnste schakeeringen van toon, en hij beperkt zich hoofdzakelijk tot de vrouwenfiguur, voornamelijk ontleend aan zijn eigen vrouw, een Baskische. Hij onderzocht en peilde alle mogelijkheden van het modernisme, maar hij vond niets dat kon opwegen tegen de uitgelezen schoonheid van de oude schilders van Florence, Milaan en Umbrië, en novateurs als Augustus John en diens volgelingen hadden niet den minsten invloed op hem. Zijn buitengewone teekenkunst en technische kennis, de volkomen beheersching van zijn vak hadden tot gevolg een reeks van visies op jeugdige schoonheid, een ware "dream of fair women", en de nauwgezetheid van zijn werkmethode kan blijken uit het feit, dat hij, alvorens tevreden te zijn over zijn Elisabeth (PI. 3), er negen verschillende staten van maakte, terwijl van de Deux Landaises (PI. 5) dertien proeven van zes staten werden genomen vóór de eindeditie. Door de groote verscheidenheid in nuanceering, uitdrukking en toon geeft Brockhurst ingewikkelde vraagstukken van vrouwenpsychologie in zijn etsen.

English Art in the XVIII Century. De redacteur van The Connoisseur, Reginald Grundy, heeft dit handige deel over den tijd van Reynolds, Gainsborough, Romney, Raeburn, Hogarth, Girtin, Rowlandson, Cosway e.a. grooten en minder grooten samengesteld. Het is overvloedig geïllustreerd en van hetzelfde formaat als het indertijd hier besprokene deel over de Fransche kunst van de 19de eeuw. Behalve de schilderkunst (waaronder miniaturen) behandelt Schr. nog de beeldhouwkunst, gravures, de bouwkunst, meubelen, metaalwerk en pottenbakkerskunst. Natuurlijk moet

Sluiten