Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEDENDAAGSGHE

VADERLANDSCHE

BIB LI O TH EEK,

VAN

WETENSCHAP,

K U N s T

E N

S M A A K.

Beproeft alk dingen; behoudt het goede,

VOOR HET JAAR 1807. TWEEDE STUK.

Te AMSTERDAM.** M A R T I N U S d e B RU IJ Te bekomen, bij J. fi. D U i S D E I K Ë R, Boekverkooper in de Sr. Jai sftraat( het tweede HuU van dg Warmoesftraat, Noordzijde, N°. 23. MD CC QV 11.

Sluiten