Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9° IETS BETREFFENDE DE KOEPOKKEN.

te Milaan, maar vertrok nog hetzelfde jaar naar HoU land, alwaar te dien tijde de beroerten en de opftand

tegen de Spaanfche regering, uitbraken. Hetgeen

hem, gedurende de twee volgende jaren, wedervoer, gaan wij, als van minder aangelegenheid, voorbij, en komen nu tot eene veel gewigtiger gebeurtenis, welke in het jaar 1576 voorviel.

CHet Feryolg en Slot in No. 3.) ■ ■'■ » imiiiii 1111111 1 war

IETS BETREFFENDE DE KOEPOKKEN.

Volgens eene lijst, geteekend door den Secretaris des Gouvernements en die der geneeskundige werkzaamheden, geplaatst in de Bonibay Courier, Fol.ülV, No. 648, zijn, gedurende de maand December, 1804, aldaar gevaccineerd:

Braminen 40 Hindoos 748 Christenen 159 Mufelmannen 93 Europeanen 8 Perfianen 5

Te zamen 1053

In Zwaben zijn in het jaar 1805 gevaccineerd 19641 kinderen, van welken men met grond kan aannemen, dat zij de echte koepokken hebben gehad, dewijl aldaar aiiemand de vaccinatie mag ondernemen buiten de Geaeesheeren en zoodanige Chirurgijns, die, in een examen, de daartoe vereischte kundigheden hebben aan den dag gelegd; dewijl, voorts, ieder inenter gehouden is, tusfehen den zevenden en negenden dag den ingeënten weder te bezoeken, en in de intezendene tabellen, '% gevolg der inenting, aan te teekenen, te weten: of het kind de echte, de onechu of geene koepokken bekomen hebbe; dewijl, eindelijk, elk inenter aan de ouders een hewijs moet afgeven, omtrent den uitflag der inenting, en degene, die onechte koepokken voor echte opgeeft, in eene boete van 10 rijksdaalders vervalt, en bovendien de bevoegdheid verliest, om de inenting verder uit te oefenen,

D E

Sluiten