Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112 over het MENIGVULDIG MISBRUIK

delijke deugd kon niet bezwijken; bij leed alles en ging ter heerlijkheid in. Hij leerde ons door zijn voorbeeld,

om volftandig en getrouw te wezen. Welaan dan

Vereerers van jezus l laat ons volharden in onze zelfbeproeving, laat ons in dezelve getrouw zijn, en van dag tot dag betere menfchen, betere Christenen pogen te worden, dan zullen wij nameloos gelukkig worden. O! vergeten wij dan nimmer het bevel, de belofte vatn Hem, die de Ja en Amen is, de getrouwe en waarachtige Getuige, die leeft, en die is dood geweest , en die leeft in alle eeuwigheid: Éijt getrouw tot uwen dood, en ik zeil u geven de kroon des levens ! 1

over het menigvuldig misbruik van het heulsap {OPIUM) in de geneeskunde.

Naar het Latijn van Prof. horn ; vrij gevolgd en medegedeeld door J. j. GAASWIJCK, Med. Doet. te Amfterdam.

f\at het Heulfap (Opium) tot de hevigjle en vfagjle aller geneesmiddelen behoort , wordt door telkens herhaalde waarnemingen, over dit onderwerp handelende, ten duidelijklte bewezen. En deze vaste ftelregel (axioma}, op zuivere gegronde daadzaken en redeneringen gevestigd, is voor den beoefenenden Genees- en Heelkundigen van het grootfte belang.

Voor dat deze kracht van het Opium regt bekend was, heeft men een geheel ander gebruik daarvan gemaakt, dan wel tegenwoordig; zoodat bekwame en vlijtige Artfen, nu van de voornaamfte kracht van het Opium o. vertuigd, hetzelve in vele kwalen gebruiken, waar zij het te voren vermijd hebben; en omgekeerd.

Elk dan, die dit zonder eenige de minfte vooringenomenheid nafpoort, zal weldra zien, dat het oudeftelfel geen' fteek houdt, dat, namelijk, het Opium een narcotisch middel is, dat is : de irritabiliteit regtftreeks verminderende, en de krachtdadigheid verzwakkende. Dit zelfs kan, noch .uit verfchijnfelen, voort/ gé?

Sluiten