Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H4

OVER HET MENIGVULDIG MISBRUIK

hyperdhenifcaen aard 9 in 't bijzonder, mag aangewend worden.

Zoo hadden zij eene zeer gevaarlijke gewoonte, krampachtige verfchijnfelen, hyperdhenifche koortfen (pyrexijin) niet zelden vergezellende, bij voorbeeld, die, welke de uitbotting der hyperdhenifche pokken (varioW) bij kinderen plegen vooraf te gaan, en, hoewel niet gevaarlijk, dikwijls zich dusdanig voordoen, (als konvulfiën, trismus & tetanus) door het Opium , als een antifpasmodicum tegen te gaan. Hetzelfde geldt ook in dikwijls voorkomende hyperfthenifche pneumonie. Zij appliceerden, namelijk, om de ontdeking en de koorts weg te nemen, ;aderlatingen en verkoelende middelzouten , en gebruikten , om den hoest en fpastifche aandoeningen der longen en broncbiën tegen te gaan, vette Oliën, 't Bilzenkruid (hyoscyamus) en 't Heulfap. Dus maakten zij, door deze beurtelingfche verwisfeling van de gewigtigfte en gedeeltelijk tegengeftelde middelen, voetftoots , dat die ziekte, anders op zichzelve geneeslijk, geheel doodelijk, ten minfte moeijelijker om te herftellen, en de genezing buiten noodzake vertraagd werd, enz.

Het Opium van oudsher als een volftrekt anodynum befchouwende, hebben zij hetzelve onbedaclitelijk in allerlei foorten van pijnlijke ongefteldheden , zelfs van byperfthenifchen aard , als een fpecifiek pijnleenigend middel (anodynum') aangewend. Heelkundigen merken het hedendaags nog als zoodanig aan; waarom zij 't bij uitwendige, zelfs in enkel werktuigelijke belcedigmgen, met pijnlijke toevallen vergezeld, zeer dikwijls misbruiken. _— Niet minder verkeerd geven zij aan Lijderen, ■welke eene heelkundige operatie ondergaan moeten, zeer veel Opium in, om dusdoende de hen dreigende,pijn voor te komen, zonder eens na te gaan, of het waarfchijnlijk zij, dat pijnen , die bij de amputatie van een lid, bij de uithaling van 't katarakt, bij de herltelling van eene beenbreuk, enz. ontdaan, door *t Opium te verzachten of weg te nemen waren.

Een groot getal van Genees- en Heelkundigen gebruiken het Opium als een bedarend, en flaapmakend middel, en fchrijven 't daarom, met een ongemeen groot vertrouwen, in allerlei flapeloosheden voor; alhoewel uit de dagelijkfche waarnemingen blijkt, dat de lijder, welke na 't gebruik van 't Opium den llaap verwachtte, van

Sluiten