Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1X6 OVER HET MENIGVULDIG MISBRUIK

vallen het Opium al te rijkelijk is toegediend geworden. —— Wat aangaat

a. Het misbruik van het Opium in heete ziekten.

Sommige Geneeskundige fchrijvers van onzen tijd, door de nieuwe bepalingen over de aanwending van het Opium in afthenifche ziekten niet te vreden gefield, hebben kleine giften van hetzelve, ook, 't welk naauwelijks geloofbaar is , in zachte hyperfthenifche koortfen durven aanraden. Zij herinnerden zich, namelijk, dat kleine giften van dit geneesmiddel uitwafeming zelfs zweet bevorderden; daar de ondervinding bevestigt, dat in ware ontfteking-koortfen (hyperfthenifche) de zweetbevorderende middelen, en voornamelijk het Opium groot nadeel aanbrengen. Veel na-

deeliger is het misbruik van het Opium bij 'tbehandelen van afthenifche koortfen, onder welke gedaante ook of komplikatien zij zich voordoen; terwijl verfcheidene Geneesheeren van onzen tijd meenen, dat geene afthenifche koortfen , hoe zacht ook , 't zij ze uit eene directe , of uit eene indirecte afthenie voortkomen, of al of niet met uitflag gepaard gaan, zonder het Opium kunnen genezen worden. Zij hebben het ook toegediend daar, waar de koorts zich nog niet gezet had, zelfs in eene eenvoudige afthenifche ongefteldheid, in verfchijnfelen van een weinig geltoorde digestie, in tegenzin tot arbeid, in hoofdpijnen, en in andere zachte onaangename gewaarwordingen, welke eene geneeskundige behandeling ligt hadden kunnen ontberen. Zelfs bij teedere kinderèn , welke zeer prikkelbaar zijn, hebben zij een aftbenisch koortsje, verkoudheid (coryza) geringen hoest (tusficula') en de zachtlfe fijmptomen van diarrhoë, gedacht, door het Opium te moeten genezen, daar al die foorten van ziekten alleenlijk eene kleine verandering van den levensregel (diceta~) eischten, ten mistte in dezelven het Opium niet kon te pas komen. Ik vinde mij verpligt te melden, dat het misbruik van het Opium des te grooter wordt, hoe meer het tot de gewoonte overgaat.

Het misbruik van het Opium is in zachte afthenifche kwalen en koortfen niet alleenlijk overtollig, maar tevens ook gevaarlijk. Hevige exciterende middelen, en in 't bijzonder het Opium kunnen , in het eerfte tijdperk van meergemelde koortfen, niet zonder groote fchade aan-

/ ge»

Sluiten