Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DER TEGENWOORDIGE CHINEZEN. 1?$

Iten trap onvolmaakt, en beftaan voor het grootfte ge-. Veelte in veel levenmakende trompetten, metalen bekkens, cijmbalen, trommels, klokken en metalen Haven; de beide laatften zijn van verfehiilende grootte: daar en boven hebben zij'nog eene tweefnarige, en eene, naar de onze gelijkende, viool, als mede eene foort van, fluiten.

Zij kennen zoowel de zuivere inftrumentaal- als êtt zuivere vakaal-muzijk en de vereeniging dezer beiden; zij gebruiken dezelven bij allerleije treurige en vrolijke feesten en plegtigheden. Zij hebben ook opera's , die met onze, zoogenoemde, monodrama's daarin overeenHemmen dat de woorden verfellenderwijze (recitaüyey worden 'gefproken en met inftvumentaalmuzijk verzeid worden. Hunne fchouwfpelen zijn, voor het overige,, nog maar treurige beginfels der kunst. Pantomimen zijn hun ook bekend, en zij hebben nationale danfen, zijnde natuurlijke voortbrengfeis van vermaak en vrolijke heid, welke danfen met gezang vergezeld gaan.

TAFEREEL VAN HET HEDENDAAGSCHE ROME». BE MORGENSTOND TE ROME.

Op den 27 Mei (i8oa) reed ik in mijnen wagen van den Mahhefer Hof, alwaar ik woonde. In den buitenhof reed ik door de kudde geiten, die rondom mijne landwoning weidde. Terwijl ik de lieve eenzaamheid verliet, die mijn verblijf omringde, liep mijn weg langs den berg Pinciano , aan wiens voet de ftraten van Rome een begin nemen.

De klok had zes geflagen. De groote wereld fluimerde nog onzigtbaar op hare vergulde ledekanten, terwijl de handwerkslieden reeds op de ftraten aan hun werk waren: want te Rome Haat'eikzijne werkplaats buitenshuis op, daar hij daartoe vrijheid heeft. Aldaar Haat de fchoenpoetfer zijn klein tafeltje op naast dat des kleeremakers, zijnen buurman. Ginds verfchijnen de kinderen in 't hembd aan de kamerdeur, die dikniaals tevens de huisdeur is, terwijl de vrouw, die

aan

Sluiten