Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEREEL VAN HEï

Jaren* Geborenen. Geftorvenen. Bevolking*

1774 -5259 4887 160,806

1775 5457 5037 165,046

1776 5212 5656 163,310

1777 5445 6446 163,1031

1778 566r 5380 162,443

1779 5555 7863 162,246

1780 , 5221 7096 163,428 17S1 5959 7121 16',895

1782 519a 6334 162,803

1783 5755 7240 163,496

1784 5304 9101 I6f,552. i?85 5375 6037 162,432;

1786 5406 6741 163,956

1787 5»25, 7104 164,595 1788: 5127 7908 1.65,441 178gs 5462 6984 -163,034

1790 5169. 7203 162,983

1791 5497 7121 163,393

1792 5229 5819, 162,427

1793 526o 5988 165,516

1794 5545 8439 166,958. Ï795 5193 6378 164,536

1796 5i17 7087 166,417

1797 5622 6857 166,280, J798 5622 8138, 151,657

1799 5384 7540 147,026

1800 5193 8457 J53>°04

Uit deze opgave blijkt, dat Rome jaarlijks vijfdes honderd vreemdelingen ontvangt, om het buitengemeene overwigt der geftorvenen tegen de geborenen aan te vullen, en daardoor nog eene vermeerdering van bevolking daar te ltellen, zoo als men federt het jaar 1726 tot 1777 bevond.

Daar drie vierden van hun, die bet land bebouwen, op eene uitgeltrektheid van honderd en zeven Geogralilche mijlen (van zestig op eenen graad) uitlanders zijn, overdrijft men, veelligt, de zaak niet, indien men de geheele fomme der aankomenden te Rome en diens ommelanden jaarlijks op twee duizend zielen fcbat.

Verder blijkt, dat het getal der mannen dat der

vrou-

Sluiten