Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschrijf van de valleijen der. waldenzen» a2j

beschrijving van de valleijen der waldenzen.

In het westelijk gedeelte van Piemont, tusfcherthei Brianconfche en de Provincie van Pignerol, tusfchen het marquifaat van Sufe, en dat van Salluccs, vindt men de Falletjen, welke door de Waldenzen zoo beroemd geworden zijn. Hare uitgeftrektheid is van het Oosten tot het Westen, omtrent twaalf Italiaanfche mijlen, en even Zoo veel van het Zuiden tot het Noorden ; deze geheele grootte beflaat dus bijna vier en twintig vierkante Franfche mijlen of uren gaans.

Deze valleijen zijn drie in getal, namelijk die vaii Luzerne, van Péroufe en van St. Martini

De vallei van Luzerne, welke de fchoonfte ert grootfte is, fchijnt haren naam te ontkenen van de ftad Luzerne, welke de hoofdplaats dezer vallei is; of van eene rivier van denzelfden naam, die haar voor een gedeelte befpoelt; of eindelijk van eene toorts of fakkel (in het Piemonteesch Luzerna~) welke zij altijd in haar wapen heeft gevoerd. Zij is ten westen ge* fcheiden van de vallei van Queijral, door de engte van la Croix; ten zuiden heeft zij de vallei van de Po; ten noorden die van St. Martin; ten oosten het grondgebied van Bubiere en Briqueiras.

Deze vallei bevat de gemeenten of dorpen Rova, St* Jean , la Tour, Villard en Bobbi.

De gemeente of dorp van Rova, gelegen ten zuidwesten van Luzerne, is de kleinfte in de vallei van dezen naam. Het kleine dal, waarin zij ligt, heeft geene andere breedte, dan die van de beek of rivier Luzerne, welke neerltroomt van den alp of berg Frio/ent, en zich in de Pelice ontlast. Dit dorp is, over het geheel, bergachtig, en brengt niets voort, dan kastanj'en en koren. In dat gedeelte, hetwelk men les Vignes noemt, is de Kapitein janaval geboren; maar toen de Waldenzen, gedurende de vervolgingen, uit dit gedeelte verjaagd werden, heeft zijn geilacht de wijk genomen naar de gemeente van la tour, waar het nog tegenwoordig aanwezig is.

Het

Sluiten