Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat van den codspienst in frankrijk. 343

voor de daartoe geftelde burgerlijke beambten, volgens de wet gefloten is. Ook kunnen de mttrekfeis uit de doop- èn begrafenisboeken niet tot bewijzen van geboorte of atfterven gelden.

Ieder Aartsbisfchoj) ontvangt van oen Maat een jaargeld van i'ooo francs, ieder Bisfchop 10,000, ieder |ri ster van de eerfte klasfe 1500, en die der tweede klasfe 1000 francs. In grootere Gemeenten, kan de Gemeenteraad den Priesteren uit de gemeene inKomlten toelagen bijzetten.

De kerk mag geene onroerende goederen meer bezitten. . ,

De kerkelijke verdeeling van Frankrijk is thans de volgende, namelijk, in 2 Aartsbisdommen, en 49 Bisdommen; als: I. Het Aartsbisdom van parijs, waartoe behooren de volgende Bisdommen: i. Fer/ailks; —— 2. Meaux; —— 3. Amiens ; ■>—- 4- Ar ras;

. 5. Cambrai; 6. Soisjons; 7- Troyes %

en s. Orleans. II, Het Aartsbisdom bour-

gfs. En daarin de Bisdommen: i. Limogts; a.

Clermont;- en 3. St, Fkur. , III. Het Aartsbisdom lyon , met de Bisdommen: I. Mende; ——■ 2.

Grenoble: ■ 3. Valence; en 4,, Cbamberri.

IV. Het Aartsbisdom roueN , waarin de Bisdommen : i. Evreux; — *. Seez; —r- 3. Bayeux;

en 4. Coutances. — V. Het Aartsbisdom tours.

En daarin de Bisdommen: J. Mans; 2. Angers;

— 3. Rennes; 4. 'Nanles\ 5. Qtnmper;

——« 6. Vannes; —— en 7. St, Bfieux, VI.

Hel Aartsbisdom bourdkaux; en daarin de Bisdommen: l. Angoulêmc; — 2. PoUiers; en 3.

Kocheilc. — Vil. Het Aartsbisdom toulpusi

vattende'de Bisdommen : r. Cahors; <* 2.

— 3. Carcasjbne; —— 4» Montpellier; —— eu 5-

Bayonne. VIII. Het Aartsbisdom aix'; vvaann

de Bisdommen: 1. Avignou; — 2. Disne; 3.

Nizza- 1- en Ajaccio, op het eiland Corjica.

IX. Het Aartsbisdom besancon, met de Bisdommen: I. Autun; 2. Straatsburg; —■ 3- F)y0n; —-

4. Nancy; . en 5 Metz, * ■ ■ X. Het Aartsbis.

dom MhCHELKN. En daarin de Bisdommen: 1. Tournay; „ 2 Gent; - ■ 3. Namur; 4, Luik;

5. Jtëin'i ■ 6. Trier; ~— S.il 7. Mentz, XL

liet Aartsbisdom turin; en daarin de Bisdommen: i.

Y 4 Sa-

Sluiten