Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJGELEGENH.DER THANS INGEVOERDE GEZ. EN LIED. 3SO

De preékftoel davert in de dorpen en de fleên,

Om ook, zoo als men deed bij 't derven van datheen,

Nu dit Gezangenboek maar aan den man te helpen.

KLAAGAARD.

En wie zal dan den loop van deze droomen ftelpen?....

DERDE AFDEELING.

WAR V R I E N D.

Wie? wij en onze troep, die, voor een' tijd gedrukt, Beproeven willen, of" ons doel nu niet gelukt, Wij zullen handelen, gelijk verdrukte Polen, Die, tegen wil en dank, gekropen in hun holen, Het hoofd opfteken bij 't herrijzen hunner zon.

ZORGHART. Is dan uw Generaal ook een napoleon?....

DWARSMAN. Ei?.. Ei?., 't ontwerp ligt klaar, daar't barden moet of buigen.

ZACHTZIN. En moet dan alles zoo geheel en al in duigen?

WARVRIEND. Wie kan het dulden, dat me op nieuw die list verzint Die, als een looze (lang, voor zich een oopning vindt Om door het oor in 't hart der menigte te dringen? * Terwijl men, om het volk die liedjes te doen zingen De preken hoort, of in den druk verfchijnen ziet.1' Wie vat de roerfels van die flimme vonden niet ? Te meer, daar hier en ginds kunstoefeningen werken, Om, of aan huis, of zelfs — ó fchandel in ome kerken Den tijd te dooden, en, op ijdlen Roomfchen trant, " Te leeren zingen!.. foei! dit werk moet aan een' kant. DWARSMAN. Regt zoo! 't moet aan een' kant! Wie zou er niet van ijzen? Wat doen wij met dat tuig van onbekende wijzen ?

WARVRIEND.

Nog eens 't moet aan een' kant.' het koste wat het wil!

't Raakt flechts de voizen niet, neen , hier fchuilt meer verfchi! Wie voelt zijn ingewand in 't binnenfte niet roeren? ' Dit Onding durft, ja een' Hernhutfchen titel voeren»., 't Heet Evangelisch, en het prent, naar eigen zin "" Hernhutfche, Armynfche taal, lutherus ftelfel in '' Het Spinozistendom, de Leer derHattemisten "'* Met flimfche trekken van bedriegende Solisten'

Z4 ' I„

Sluiten