Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE 1929

PROZA.

Jeanne Reyneke van Stuwe, De

Professor I Blz. 1

J. S. W i t s e n E 1 i a s, Droomer „ 13

Rens van Ooste n—M ö s s i n g e r, De

vlucht 28

Charles van Ierse 1, De Bedrogene

(Slot) 38

Jan van Lumey, De roman van een

schilder i 63

E. v. Lidth de Jeude, Freule Nancy . . „ 77 H. G. Cannegieter, Het Gymnasium

XXVI, XXVII 81

G. de B r u y n J r., Zondagsdienst 88

H. B o r e 1, Kroniek van het Tooneel 99 Fr. Hulleman, Marie van Aalst en

Joannes Reddingius, Kroniek der

Letteren 104

In Memoriam Erich Wichman f , 113

B. v a n E y s s e 1 s t e ij n,De groeneGargouille 116 D r. A 1 f r e d A. H a i g h t o n, Over de Liefde „ 125 H. G. Cannegieter, Het Gymnasium

XXVII, XXVIII „ 149

J. G r e s h o f f , Litteratuur in Frankrijk . . . 156 Jeanne Reyneke van Stuwe, De

Professor III « 168

Ralph Springer, De dwarskijkers van

Bakuba » 176

JanvanLumey, De roman van een schilder

(Vervolg) 194

I

Sluiten