Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE 1929

E 11 y L e a 1, Engelsche boeken van heden . . Blz. 545

H. B o r e 1, Kroniek van het Tooneel 553

Albert Vogel, Ingezonden 559

SanivanBussum, Een bewogen Vrijdag op

de Br eestraat ,, 564

EliseWesselin k—R u t g e r s, De schoftjes ,, 616

Louise Franken, Vrouw „ 624

JanvanLumey, De roman van een schilder

(Vervolg) 632

G. K a r s t e n, Haar dag 648

Etty Leal, Engelsche boeken van heden . . ,, 659

H. B o r e 1, Kroniek van het Tooneel .... „ 667 MarievanZeggelen, Kroniek der letteren ,, 671 E. G. van Bolhuis, Villa Morgenrood . . „ 673

Lydia Doncker, Mia , 685

JanvanLumey, De roman van een schilder

(Vervolg) 727

E. Belinfant e—B e 1 i n f a n t e, Najaarskermis ,, 743

Elsa Kaiser, De nieuwe meid ,, 755

Etty Leal, Engelsche boeken van heden . . ,, 766

H. B o r e 1, Kroniek van het Tooneel .... ,, 773

Luctor, Kroniek der Letteren „ 778

Jeannette Win k—N ij h u i s, De ziekte

van Josefientje „ 785

Lydia Doncker, Mia „ 796

E. G. van Bolhuis, Villa Morgenrood

(Vervolg) 837

Joannes Reddingius, Jacob Winkler

Prins „ 854

JanvanLumey, De roman van een schilder

(Vervolg) 885

J. P. Zoomcr s—V e r m e e r, Het Levensrecht „ 897

MarieSchmitz, Het onontkoombare ... ,, 920

T. J. C. Gerritsen, De schijnwerper ... ,, 925

Sluiten