Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PROFESSOR

3

— Is met werkelijke ijver en enthousiasme bezield! spotte Cecilia, en ik moest 't eigenlijk als 'n eer beschouwen, dat jullie me méévragen!

— Dat is ook zoo, zei Rina. 't Is n compliment voor je. Toe doe 't nu maar; 't zal zoo gezellig wezen; we gaan....

— Gezellig! daar heb je 't al; 't is jullie om 'n nieuwe ontspanning te doen!

— Toe, wees nu niet zoo flauw; waarom zou t ook niet gezellig mogen wezen? We gaan dan allemaal samen naar Delft....

— Niet naar Leiden?

— Neen, op verzoek van de Delftsche studenten houdt professor daar 'n cursus, en wie wil, mag als hospitant mee komen luisteren. Ons clubje bestaat uit: dokter van Walsen; dokter Bertrand; Anthonie Valesco; de studenten Hans en John Bode; - ik; Emma van Rhenen; jij, als je wil, en de zusjes de Méricourt.

— Alleraardigst, zei Cecilia, ik zou er haast lust in krijgen!

— Elke Woensdagavond gaan we met de heele club naar Delft; professor komt dan uit Leiden, voegt zich hier in den Haag bij ons, en reist met ons mee.

— Ik moet zeggen: 't is gezellig, zei Cecilia. En hoe laat

begint die pret?

— We moeten om acht uur aan 't Hollandsche Station zijn; 't college begint om half negen; professor geeft tweemaal drie kwartier les, met 'n half uur pauze.

_ Tweemaal drie kwartier en 'n half uur pauze.... precies als bij het voetbalspel! proestte Cecilia.

Hoe is 't, doe je 't, of doe je 't niet?

Ik.. • • wil er nog eens over denken.

— Neen, je moet nu beslissen, anders ga ik 'n ander

vragen. .. „

— Waarom 'n ander? moeten er precies viji paren zijn is er soms „na afloop bal"? lachte Cecilia.

— Met professor mee zijn er immers zes heeren en maar

vijf dames? „

_ O, ja, pardon, ik vergat „professor .Nu.... ik kan

Sluiten