Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

ZONDAGSDIENST

bulletin op eervolle wijze verklaart. De volontair zoekt naar de beste oplossing. Zijn ware activiteit is ontwaakt uit de grijsheid van den stervenden Zondag. De Maandag zal hem ter verantwoording roepen. Een technische oorzaak? Opgeven dat er iets aan het toestel mankeerde? Dat is morgen controleerbaar.

Doch dit lijkt 't meest aannemelijk en niet te controleeren: op het met dikke blauwe cijfers slechts gedeeltelijk ingevulde bulletin komt ter verklaring in duidelijke letters: „Uitslagen onvolledig wegens atmosferische storingen".

Zeker van zijn zaak plakt hij het papier tegen de ruit. Met 'n geringschattend glimlachje beziet hij de opdringende nieuwsgierigen, die hem daar boven bijna in 't nauw gedreven hadden, maar nu tevreden moeten zijn met wat hij hun geven gaat.

Den volgenden morgen neemt de hoofdredacteur hem even apart. „Wat is dat hinderlijk met die storingen Zondags."

„Ja meneer, dan kan ik gewoonweg niets meer verstaan. Dat komt door de electrische lading van de lucht, maar precies weten ze 't nog niet."

„Zoo, zoo. Typisch dat die storingen zoo plaatselijk zijn."

„O ja, dat kan best. 't Ontvangtoestel in een naburige stad behoeft er niet den minsten last van te hebben."

„Is 't toch? Nu, ik bedoelde meer, dat de sigarenwinkelier tegenover mij, die er gister ook mee begonnen is, de uitslagen volledig voor zijn raam had hangen. Ik raad je aan in 't vervolg beter op je tijd te letten, dan behoeft voor jou de atmosfeer hier, speciaal op Maandagmorgen, niet meer verstoord te worden."

Sluiten