Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140

OVER DE LIEFDE.

ziene of beschreven uitingen van hartstocht bij den mensch bijna altijd in meerdere of mindere mate doen.

De krolsche kater en de krolsche kat gloeien van hartstochtelijk begeeren, jammeren hun ongestilde minnesmart van de daken uit, en zijn volkomen overstuur van de liefde. Het muizenvangen wordt verwaarloosd, het geliefde slaap-plekje blijft links liggen, eten en drinken laat het dier staan. Alle symptomen dus van onze vlagen van verliefdheid; ook bij de katten gaat het meisje meestal voor de zaken. Couperus heeft in een zijner fraaie »Arabesken«, de amoureuze perikelen van zijn kat Imperia op geestige en juiste wijs beschreven. Ikzelf zag onlangs aan mijn eigen katje, Kiki, gedemonstreerd, welke stoornissen de liefde in een dierenziel teweeg kan brengen. Deze Kiki is jong, levendig en speelsch. Zij stelt buitengewoon belang in het dunne straaltje water, dat uit de kraan loopt, als men deze bijna dichtdraait; met pootjes en bekje tracht zij den straal te vangen, als ware het een touwtje, en daar dit natuurlijk niet gelukt, kijkt zij na elke poging verwonderd, om dan opnieuw een klauwtje in den straal te steken. Ook overigens een attent, op elk ongewoon ritselen gespannen, beest. Alles, wel te verstaan, in gewonen doen; zoodra de krolschheid komt, verandert het beeld. Zij gaat over den vloer rollen, men kan haar niet aanhalen, of zij kronkelt zich in duizend bochten, zij miauwt en jammert van schrijnend begeeren. Van het aardige, guitige dier is niets over; wèg belangstelling in papieren, straaltjes water en geluiden, geen speelschheid meer: de hartstocht heerscht. In dien toestand wekt een dier tegenzin op bij den mensch. Het gedraagt zich absurd, is volkomen uit zijn doen en in ieder opzicht minder dan gewoonlijk.

Ongetwijfeld zijn wij zelf in onze verliefde buien even weerzinwekkend. Wie ontnuchterd genoeg is om door het schouwspel van minnehandel-tusschen-menschen onberoerd te blijven, kan deze afstootelijkheid der menschelijke liefde ook rechtstreeks ervaren, bij het gadeslaan van vrijende paartjes. Niet voor niets zonderen deze zich bij voorkeur af; zij voelen wel, dat hun aanhaligheden mal en onappe-

Sluiten