Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DWARSKIJKERS VAN BAKUBA

Arabische Humoreske door

RALPH SPRINGER

On geveer een eeuw voordat Haroen al Raschid, genaamd de „Wijze", het Chalifaat van Arabië op zijn geweten nam, werd dit land aangedaan door een zwervende familie uit het volk der Dwarskijkers. Dat volk had weliswaar een behoorlijken ras-naam, die in het Boek der Volkeren staat vermeld, maar het werd daarbij nooit genoemd. Zelfs had de volksnaam „Dwarskijkers" in die mate burgerrecht ver kregen, dat géén dagblad of tijdschrift in Azië ooit den echten neerschreef. Kranten hadden evengoed Dwarskijk-rubrieken, als die voor voetbal en kunsten; zelfs bestond er een uitgebreide Dwarskijk-literatuur en een speciale Dwarskijk-humor. Een vermeldenswaardig feit is het, dat van alle volken die in dien tijd den toon aangaven, alleen dat der Dwarskijkers er voor bekend stond een goede mop te kunnen lanceeren.

Hoe de volksbijnaam „Dwarskijkers" in de wereld kwam, is niet met zekerheid vast te stellen. De beroemde staatsman en dichter Nezam el Mulk beweert in zijn klas-

Sluiten