Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAN VAN EEN SCHILDER

door

JAN VAN LUMEY

(Vervolg)

„Liever armoede en vrijheid, zou ik zeggen, dan zoo'n huwelijk!" sprak de jongeling met pathetische emphase.

„En dat durft iemand beweren, die duizenden van een ander aanneemt!" hoonde Maria. „Heb je dan nog de moraal van mijn historie niet begrepen? Ondanks mijn benarde omstandigheden heb ik van Baerle lief, zonder een belooning te ontvangen. Jouw vriendschap kost hem aanzienlijk meer, mijn beste Leo!"

„Ach, altijd dat vervloekte geld!" snauwde buiten zichzelf de virtuoos. Het was zijn voornaamste grief, dat hij nimmer erin slaagde, om deze vrouw van zijn edele inborst te overtuigen. Zij lachte om zijn woorden en bewees hem, dat zijn handelingen met zijn verheven gezegden niet overeenstemden. In haar bijzijn ondervond hij een voortdurende vernedering en de lust bekroop hem, om door een on-

Sluiten