Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VONDEL ALS TREURSPEL-DICHTER

(5 Febr. 1679—5 Febr. 1929) door

JAN R. TH. CAMPERT

Na al de slagen die zijn leven troffen, begint in 1654, op 67-jarigen leeftijd dus, Joost van den Vondel aan zijn treurspel „Lucifer", dat ons van al zijn drama's het grootst voorkomt.

Onderschat deze levenskracht, deze vitaliteit niet. Wie ook maar eenigermate met Vondel's levensloop bekend is, zal bewondering, een onvoorwaardelijke bewondering moeten koesteren voor den dichter die op zóó hoogen leeftijd nog een dergelijk onderwerp aandurfde of — moet het zijn — pas aandurfde?

Vondel beschouwde zichzelf allereerst als drama-dichter. Niet minder dan 32, waaronder 24 oorspronkelijke, zijn er van hem bekend. Waarbij dan nog gevoegd moet worden zijn lyrische en didactische poëzie. De eerste die hem ons doet kennen als een uiterst ontvankelijke en hooggestemde ziel, de laatste die getuigenis aflegt van zijn belangstelling — en na de belangstelling: zijn partij kiezen — in wereldsche zaken, in het bezingen van Holland's grootheid, Amsterdam's macht, zijn geloof in de kracht der Katholieke Kerk (Altaer-geheimenissen, Bespiegelingen van Godt en Godsdienst, Heerlyckheidt der Kercke).

Maar vóór alles was hij toch drama-dichter. Gedurende

Sluiten