Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

The Life of H. R. H. the Duke of Flamborough door Laurence Housman (Cape), is eigenlijk een indiscretie. Het gaat hier om de memoires van den Hertog van Cambridge, neef van Koningni Victoria, verzameld door zijn kamerdienaar. Het manuscript werd door diens zoon aan Housman verkocht, even voordat hij de wijk nam naar Amerika, daar de politie hem op de hielen zat.*) In verscheidene Engelsche bladen wordt deze uitgave scherp gehekeld en het heeft mij verbaasd, dat men het boek heeft toegelaten; waarschijnlijk heeft men het geen extra reclame willen bezorgen door een verbod. Hoe het zij, het is grappig om te lezen en de samenspannende Ooms van den Hertog, dit trachten om hem in het huwelijk te doen treden met de Kroonprinses Victoria, is wel een der amusantste episodes uit dit boek, welke slechts geëvenaard wordt door het verhaal uit den Krim-oorlog, toen de Hertog de uniform van een Russisch regiment aantrok en naar den vijand galoppeerde en aan het hoofd van het regiment, waarvan hij eere-kolonel was, een charge tegen zijn landgenooten leidde en de Engelsche staf door een scherpschutter het paard onder hem weg liet schieten. De Hertog was morganatisch gehuwd met een zeer lieftallige vrouw, die in het boek Mrs Fitzwilliam wordt genoemd. Slechts een tuin scheidde zijn paleis van haar woning en de Shah van Perzië bezocht haar en kwam zoo onder den indruk van haar charmes, dat hij haar koopen wilde! Het boek is rijk aan anecdotes in den trant van Roda Roda en Serenissimus uit den Simplicissimus van voor den oorlog.

Splendid Sons of Sin door Dr. Angelo Rappoport (Stanley Paul) is een staalkaart van onechte vorstenkinderen, die de geschiedenis heeft gekend. Wij vinden daarin schitterende figuren, geniale veldheeren en knappe staatslieden. De schrijver opent met een overzicht van verschillende wetgevingen op het onwettige kind en behandelt achtereenvolgens de oude Grieksche en Romeinsche wetten, de

4) Dit is zeer waarschijnlijk verzonnen en Housman heeft het verhaal van A—Z zelf geschreven.

Sluiten