Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAN VAN EEN SCHILDER

door

JAN VAN LUMEY

(Vervolg) VI

De liefde van een kunstenaar

Willem Goedeman en Leo Brak waren eenigszins verwonderd, toen zij de eetkamer binnenkwamen, een vroolijk geroezemoes van stemmen te vernemen. Om de waarheid te spreken, was er niemand onder de villa-bewoners, die zich erg op zijn gemak voelde. De aanwezigheid van Maria Fransen verwekte een algemeene onrust. Men begreep, dat zij door den schilder niet was uitgenoodigd, en omtrent haar bedoelingen verkeerde men in een pijnlijke onzekerheid. Het was niet alleen de bestendige angst voor een uitbarsting, die de gemoederen drukte; bovenal moest de onbehagelijke stemming aan een zeker egoïsme worden toe-

Sluiten