Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. M. G. L. VAN LOGHEM

iemand met weinig school- of schoolsche kennis, was hij het wandelend, kleurig-artistiek Lexicon.

„Mijnheer van Loghem, is het niet incompatibilité d'humeur"?

„Ja, van com, mede, samen en patior zich verdragen, dulden en daar is het juist om te doen, niet waar?"

Je hadt nooit een woordenboek noodig. En al die lessen werden met een gul- en vrijgevigheid gedaan alsof het van-zelf sprak, dat de één met meerdere kennis den ander die wetenschap bijbracht. Een beetje schoolsch, een weinig verstandelijk, zou men zeggen, ja-maar, zonder die kennis, zonder de hulpwetenschappen, zonder kern of inhoud ligt de schoone vorm, het uiterlijk omhulsel, spoedig op apegapen. De dichter heeft niets meer te zeggen. Hij heeft geen reserve. Al wat er te zeggen viel van zon, maan, sterren en bloemen, heeft de lyricus gezeid. Het maatschappij leven laat hem koud. En hier schuilt de fout. Goede en groote dichters hebben zich altijd, na zangerig gekweel van kleine natuurverzen, tot de heftige bewegingen in het maatschappijleven gekeerd. Zij waren niet tevreden en bleven niet stil staan bij den eens gegeven arbeid van kleinkunst, sonnet of ballade. Zij streefden naar een grooteren en dieperen levenszin. De literatuur is alleen dan groot als het Leven er groot in is, schreef Querido mij eens. En zoo is het.

Die grootheid van schepping, beelding, in een geweldig overgangstijdperk, werd slechts aan enkelen gegeven. Mr. van Loghem erkent die grootheid, want voor de reuzen in de Literatuur heeft hij ontzag en bewondering. Zijn wijdvertakte talenkennis stelt hem in staat al het werk van die klassieke helden in hun oorspronkelijke taal te lezen en te herlezen. Hij stamt uit de bloemvolle periode van de Romantiek, toen het naturalisme de cypressen en lianen van van Loghem's Dichtkunst nog niet onder de klonterige kluiten van het aardeleven had bedolven.

*) De meeningen, in de laatste zes volzinnen van deze alinea verkondigd, blijven geheel voor rekening van den schrijver.

REDACTIE.

Sluiten