Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OM IN DE WERELD VOORUIT TE KOMEN

bij den garnalenvisscher in de duinen toe. „Wij zijn een tijdje te Auerbach geweest" kan zes weken of acht dagen aanduiden, en het is dan de kunst — een artistiek genot, gelijkstaande met het afmaken van een kunstwerk, of een jagersgenot, gelijkstaande met het opsporen van een gems — zonder rechtstreeksch navragen de afgematte vertelster precies te laten opbiechten, waar ze geweest is, hoe lang en wat het haar gekost heeft.

Heel slecht zijn er in dat opzicht menschen aan toe, van wie het bekend is dat zij in goeden doen zijn en niet zullen bluffen op een dag of wat Sommerfrische meer of minder. Wat zij besteed hebben is nu onbelangrijk; men moet dus nu uitvinden hoe zij het besteed hebben. Er wordt aangenomen dat zij ook iets te verbergen hebben; is het niet meer de vermogenstoestand, dan is het de moreele toestand die nu het doel van de speurjacht wordt. Misschien levert de familie iets op, maar die is in ons kleine landje gewoonlijk gauw genoeg bekend: men is of familie van kennissen of kennis van familie. Toch is er misschien het een of ander schandaal in de zijlinie dat men toevallig op het spoor kan komen: een gewezen of toekomstig faillissement, een ramp, een mislukt engagement in de naaste kringen, misschien ook niet. Wanhopig wordt dan de vraagster, wanneer zij tot de erkentenis moet komen dat de vertelster een eerlijk, moreel-gezond, eenvoudig, oprecht mensch is, die niets te verbergen heeft en niets verbergen wil. Van alle kanten tenteerend kan zij er niets verdachts uit krijgen. Haar conclusie is: een volkomen oninteressante vrouw, en de visites worden tot het strikt noodzakelijke beperkt en spoedig al geheel opgegeven.

Daarom, neef — en wanneer het al spoedig zoover komen mocht, instrueer ook mijn aanstaande nicht —: volg de taktiek van de oude vestingbouwers en maak uitgestrekte voorwerken. Bouw rond de geheimen, de lieve geheimen het meest, van uw ziel en uw gezin een ruimen kring van verschansingen, lunetten, bedekte gangen, of hoe verder de strategische vernuftigheden mogen heeten. Begin zoo weinig mogelijk van het onbelangrijkste, uw budget, te vertellen.

Sluiten