Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORPRET IS OOK WAT

Ik zag Palief onmiddellijk, als reflexbeweging, den achterkant van zijn revers onderzoeken.

,,'t Is toch zeldzaam!" gromde hij wanhopig, „altijd heb ik daar minstens één speld of een veiligheidsspeld en nu nèt, dat je zoon ding noodig hebt, is het er niet!"

„Op mijn toiletkussen boven móet er een zitten! Toe, Hein, hol jij eens naar boven en krijg een veiligheidsspeld van mijn kussentje. Ja, boven op slaapkamer!"

Teuntje was al op weg, maar de jongen was vlugger,

helaas! want het duurde wat lang Hein zou wel den

spaarbrander heelemaal uit inplaats van aan hebben getrokken. Teun en Hein zouden nu natuurlijk in het donker staan te grabbelen. Het werd mijnheer Stoof blijkbaar te machtig, ik hoorde hem een paar leelijke woorden zeggen, vóór hij Hein en Teun achterna ging en de trap opstormde.

„Je moet mannen maar iets laten zoeken!" vroolijkte Jo op, „dan krijg je het vast niet!"

„Nou, Teuntje is er gelukkig bij!" suste mevrouw.

„Ja, gelukkig!" spotte Jo en gaf me een fijn kneepje

van achteren Ze had in haar taschje blijkbaar een veiligheidsspeldje gevonden, stak het guimpje vast, ondernam het sneller dan ik voorzien kon met de haakjes van de ingewikkelde voeringstukken, die óp, tegen en naast elkaar moesten passen. Ik bukte me automatisch, wierp me op de drukknoopen, tikte de laatste dicht, toen Jo mevrouw den avondmantel aanschoot. Het ging alles letterlijk in een ommezien, ik kwam plotseling vrij van een kwellend gevoel van traagheid en onmacht, zooals een mensch het in zijn droomen wel eens ondervindt. Toen wij op den drempel van de kamerdeur verschenen, kwam Palief buiten adem van de trap geloopen, daarachter Teun en Hein.

Hij hield triomphantelijk een gewone speld omhoog, maar liet den arm zakken met bijna teleurgestelde uitdrukking, toen hij onze vorderingen op weg naar Eveline Berné zag.

„Nou, óók goed, als je maar klaar bent!" zei hij. „Troost je," zei z'n vrouw, „zoon ding, zoon gewone speld had ik toch niet kunnen gebruiken, net om je leelijk

Sluiten