Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PONTIANAK

Overal ter wereld moet men ten slotte op een nacht naar bed, iedere sociëteit sluit vooral 's winters haar deuren, vóórdat het weer daglicht is. En ik ben te oud om in Berlijn of Parijs of ergens anders nacht aan nacht in nachtcafé's en clubs door te brengen, dat heb ik vroeger, in dien eersten tijd wel gedaan, maar ik voelde dat ik ziek zou worden, dat men mij in een ziekenhuis zou opnemen, en me daar 's nachts doen slapen, en daar moet ik niet aan denken, dat zou mijn dood zijn, meneer."

— Ach zoo," zeide ik met de geveinsde belangstelling van iemand, die de situatie volkomen begrijpt, en ik dacht bij mezelf: Dat oude heertje is een ongevaarlijke zot. Te lang in Indië geweest, teveel zon verticaal boven het arme hoofd gehad. Hij is niet gek genoeg voor een inrichting, en daarom heeft zijn familie hem hier uitbesteed. Hij doet niemand kwaad, en zijn idée-fixe van 's nachts niet te mogen gaan slapen kan hij in dit vergeten plaatsje rustig uitvieren.

Terwijl die logische gedachten door mijn hoofd gingen, kwam de waard weer binnen met mijn souper, dat hij op een tafeltje terzijde keurig aanrichtte. Ik had honger, het eten lokte mij aan, meer dan het psychopathische geval van den heer Terfelde, en het zou mij niet onwelkom zijn geweest, wanneer ik hem op de een of andere wijze had kunnen kwijt raken. Doch de eenige, althans meest voor de hand liggende manier, waarop men in het holst van den nacht van vervelend gezelschap af kan komen is doordat het naar bed gaat, en dit heertje had mij immers juist meegedeeld dat hij om de een of andere zonderlinge reden 's nachts nooit naar bed ging.... Toen ik opstond om naar het voor mij gedekte tafeltje te gaan, pakte hij mijn mouw beet, en er was een vreemde smeeking in zijn stem, terwijl hij zeide: ,,Ik zie aan uw gezicht meneer, dat u denkt dat ik niet normaal ben, maar dat is heusch niet het geval. Er is iets in mijn leven waar ik nooit over kan spreken, omdat men mij toch niet zou begrijpen of er aanleiding in zou vinden mij als een gek te behandelen. U bent in Indië geweest, nietwaar; kan ik er met u niet eens over spreken?

Sluiten