Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PONTIANAK

Nu was het de dokter zelf, die mij noodzakelijk moest spreken. Ik zeide tegen Scheller: „Ach zeg, luister jij even", alsof het een nogal onbelangrijke aangelegenheid gold, waarvoor ik het spel niet kon onderbreken. Scheller kwam terug en fluisterde aan mijn oor: ,,U moet direct thuis komen, direct. Het is heel ernstig met mevrouw." „Ja, ja, 't is goed," antwoordde ik een beetje uit de hoogte, en ik speelde door. Een kwartier later, weer telefoon. Scheller ging reeds uit zijn eigen luisteren. Hij kwam doodsbleek terug en zei alleen: ,,U moet gaan, meneer Terfelde". Ik bleef zitten. Scheller verloor alle respect uit het oog, pakte me bij mijn schouders en zei ruw: „Vooruit, ik zal u brengen." Inderdaad kreeg hij mij tot aan de drie marmeren treden aan de voorgalerij van de sociëteit; daar bleef ik stokstijf staan, en ik hoor mezelf nog zeggen: „Halt, ik kan niet verder. Hoor, Scheller, hoor eens goed, hoor je geen vleugelslagen in de lucht? Daar, daar gaat het. Naar mijn huis." En langzaam ging ik weer naar binnen, terwijl Scheller verdwaasd bleef staan. Wat er verder gebeurd is, meneer? Wel, de anderen gingen achter elkaar weg, als menschen die een plaats der misdaad willen ontloopen. Een uur later kwam de dokter naar de sociëteit. Hij was een jonge man, en zelden heb ik iemand zóó verontwaardigd gezien. Ik zat weer in mijn schommelstoel te schommelen als een kind, ja meneer, als een kind, en de dokter bleef vlak voor mij staan en spuwde op den grond om uiting te geven aan zijn grenzenlooze minachting. Eerst kon hij niet spreken van woede, en toen stootte hij eruit: „Zoo schoft, kon je niet komen? Weet je dat je het leven van je vrouw, die twee levens, had kunnen redden door te komen? Je hebt het niet willen hooren, maar dat gillen zal je tot aan je dood in je ooren klinken. En wat mij betreft, nog duizend jaar daarna!" Toen hij zich omdraaide om weg te gaan, weet u wat ik toen tegen hem gezegd heb? Niets anders dan dit: „Zeg dokter, hebt u nooit van een pontianak gehoord?" Zoo heel kalm weg, als om een verklaring te geven aan een nog al dom iemand, die de eenvoudigste dingen nog niet begrijpt. En wat er allemaal daarna gebeurd is? Maar dat begrijpt

Sluiten