Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

ger, tot er ten slotte nog maar enkelingen zijn en eindelijk is er nog maar één over. Zijn laatste dag breekt aan. En dan komt de Jongste dag, de dag van het laatste oordeel. En al die zielen, zij zoeken God, maar zij vinden Hem niet. Tot ten slotte een lichtstraal komt in de donkere vallei en zij hooren een stem....

In »They call me Carpenter« door Upton Sinclair (Werner Laurie) heeft de schrijver willen uitdrukken,' wat er nu wel zou gebeuren als Christus thans in de Vereenigde Staten verscheen. Hij komt dan in aanraking met een filmmagnaat en deze wil Hem engageer en. Over het alg emeen is het boek vrij van profaniteit, maar aan het slot heeft hij zich daaraan niet kunnen onttrekken. Daar deze roman reeds geruimen tijd geleden is verschenen, wil ik het hierbij laten.

»The strange Case of Miss Annie Spragg« (Cape) door Bromfield, is ook al weer een zeer fantastisch verhaal. Een Amerikaansche oude vrijster sterft in een klein plaatsje in Italië en bij haar doodsbed waakt een non. Deze merkt op, dat zij geteekend wordt met de wonden van den Verlosser aan voorhoofd, handen en voeten en op hetzelfde oogenblik beginnen de vogels in de kamer te fladderen en zij ontwaart St. Franciscus van Assisi. Natuurlijk ontbrandt er een strijd in de kerk, is het een authentiek mirakel of niet? Dit is echter bijzaak, de voorgeschiedenis van Annie Spragg en haar vader, die een secte stichtte welke zekere overeenkomst vertoont met die der Mormonen, is de sleutel van dit drama. De nevenfiguren zijn bijzonder goed en een der beste vondsten is Miss Fosdick, de slavin van haar aangenomen Tante, die jaar-in jaar-uit eiken avond haar hardos moest uitborstelen en ten slotte in opstand komt. Wat nu den grijnslach van Priapus aangaat, die op den omslag is afgeteekend, het verband tusschen hem en Miss Annie Spragg, dat onthult Bromfield ook en dat doet hij zeer verdienstelijk.

In Bernard de Voto's »The House of Sun goes down« (Macmillan) vinden wij een mengelmoes van Bret Harte en Dreiser. Het gegeven speelt zich af in het tijdperk

Sluiten