Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

direct na den Burgeroorlog; landbouw en mijnontginning zijn hierin de antipoden. Het is echter wel wat erg lang uitgesponnen.

Tornton Wilder's »The Angel that troubled the Waters« (Longmans, Green) bevat een bundel korte verhalen. Ook hier vinden wij in twee schetsen weer iets over den jongsten dag, n.1. in »The Sea shall give up its Dead« en in »Christ and Satan«. Voorts is er een uitmuntend verhaal over een schipbreuk. Deze schrijver boekte een wereldsucces met zijn «Bridge of San Luis Rey«, dat ook thans in het Nederlandsch verkrijgbaar is (Leidsche Uitgevers Mij.). Volgens vooraanstaande critici beschikt hij over een bijzonderen stijl; hij is leer aar van beroep.

Bij Lane zijn goedkoope herdrukken uitgekomen a 3/6 van Richard King: »The Second Book of Silent Friends« en Priestley: «Figures in Modern Literature«; hij behandelt daarin eenige hedendaagsche schrijvers, als b.v. Arnold Bennett, Housman, Jacobs en Squire.

Sluiten