Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN BEWOGEN VRIJDAG OP DE BREESTRAAT

hem niet allemaal door 't hoofd gegaan was....! Zijn leven lot nu toe.... zijn voornemens voor de toekomst.... zijn broertje.... zijn arme gestorven moeder....

Maar Duifje had honger! Zij was een van die vrouwen, die weinig plegen te eten, maar die ook geen oogenblik wachten kunnen als zij door een plotselingen eetlust overvallen worden. Ze had daar gestaan, met de bloemkool in de hand

— want daar lijkt zoo een bruidsboeket toch het meeste op

— en een weggetrokken gezicht.... tot ze plotseling geschrokken was en bijna in een zenuwlach uitgebarsten door het in scherven brekende glaasje-van-mazzeltof!*) Ze had zich goed gehouden, maar zij kon het niet helpen, zij had honger!

Rebbe Jokof echter had zoo mooi gesproken; diezelfde rebbe Jokof, die in later jaren zoo kon ketteren tegen de jongelieden, die van God noch gebod meer wisten, op Sabbath over de Breestraat liepen met een sigaar in 't hoofd en verboden dingen aten.Hij verweet het hun in de synagoge: ,,Ze gaan naar Kras, en ze zitten bij MastT' riep hij uit, terwijl zijn redenaarsstem oversloeg van echte smart, en hij wierp het hun voor de voeten, dat zij het geld van den Kaapschen tijd naar verkeerde plaatsen brachten, waar zij lichaam en ziel verdierven....

Arme, lieve rebbe Jokof, om wien alles instortte....! Ja, en hij kon immers niet weten dat het maar een overgang was, dat nieuwe groei te wachten stond en zijn volk toch niet heelemaal verloren zou gaan.... En het was goed dat hij heenging, uit die wereld die van hem vervreemdde en van alles, wat hij zijn heele trouwe, toegewijde leven voor heilig had gehouden....

Maar hier, op deze bruiloft, was hij nog in zijn volle glorie; zijn wereld stond nog en hij sprak zoo mooi als hij het alleen kon, en werkte op hun gevoel; en de vrouwen huilden, de mannen snoten hunne neuzen en het was maar

!) Bij de plechtigheid wordt een glaasje ter aarde geworpen: zoo min als dit glas weer heel kan worden, zoo min kan het huwelijk verbroken worden. De omstanders roepen daarbij: mazzeltof, dat beteekent: veel geluk!

Sluiten