Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SCHOFTJES

Als de deur achter haar was dichtgevallen, begon de vader de moeder te verwijten, dat zij mede schuld had aan Rientje's neiging tot lichtzinnigheid, want zij was het geweest, die het kind met den volstrekt niet voor hun stand passenden naam „Victorine" in het leven had gestuurd. De moeder verdedigde zich met de bewering, dat de mevrouw, naar wie haar dochtertje was genoemd, zoo'n best mensch was geweest, al zedigheid en bedaardheid, wat eraan was, maar de vader hield koppig vol, dat zoo'n naam niet deugde voor een meisje, dat onder de menschen haar brood moest verdienen. Hij had gestemd voor „Cornelia", den naam, dien zijn moeder met zooveel eere had gedragen, maar neen, het moest en zou „Victorine" zijn, In de twintig jaren van Victorientje's bestaan was het hem nog steeds niet gelukt, zich met haar naam te verzoenen.

Het meisje zelf was er zeer tevreden mee. Zij had meermalen opgemerkt, dat de jonge mannen, die zij op straat en in dansgelegenheden leerde kennen, met iets als ontzag naar haar keken, als zij hun met een behaagziek lachje vertelde, dat zij Victorine heette, wat ook trouwens heel wat beter klonk dan Cornelia of Jaantje, zooals minstens de helft van haar nichtjes waren gedoopt. En de vriendinnen benijdden haar haar ongewonen, deftigen naam.

Haar ouders had zij wijsgemaakt, dat zij alleen maar Zondags om de veertien dagen en verder één avond in de week vrij was, maar in werkelijkheid was zij iederen avond vrij en zij wist uitnemend van die vrijheid te profiteeren.

Het was dol-pleizierig, om met haar vriendinnen arm in arm over straat te slenteren, naar een dansgelegenheid of. bioscoop te gaan, of zich door eveneens op het pad zijnde jonge mannen hier of daar te laten tracteeren. Zij deed daarmede immers geen kwaad. Och, als zoo'n jongen je eens een kus wou geven, kon je dat natuurlijk niet weigeren, maar daar stak ook verder niets in. Van een kus zou zij niet bederven.

Van die uitgangetjes wisten vader en moeder niets, maar toch hielden zij haar steeds al deT>rave Cornelia's en Jaantjes uit de familie voor.

Sluiten