Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VROUW

die andere was, jij bent niet grillig, maar toch is er iets.... je maakt me bang "

Het was alsof er iets in haar brak, toen ze zijn oogen angstig op haar gericht voelde, met die vraag er in, die ze nooit zou kunnen beantwoorden.

Toen liep ze op hem toe.

„Ja, heusch Otto, het is een gril, meer niet, ik houd op

met studeeren, ik ben net als de andere vrouwen kijk

maar niet zoo ongeloovig, het is zoo "

„Ik geloof je niet."

„Het is zoo." Lotte lachte kort en bitter. „Alles was een gril, mijn heele studie was een gril, en nu heb ik er genoeg van, nu ga ik weer wat anders zoeken, wat weet ik nog niet, tot ik ook daarvan genoeg heb."

Otto keek haar ontsteld aan.

„Je maakt je zelf wat wijs, Lotte "

„Bah, wat ben je dom. Al dien tijd heb ik mijzelf en jou wat wijs gemaakt, nu eerst toon ik mij in mijn ware gedaante. Geloof mij toch, een eerlijke, oprechte vrouw bestaat

er niet. Wij vrouwen zijn allen comedianten geloof

het maar "

„En toch...."

„Comedie, jongenlief, alles comedie. Dat andere was niet echt. Dat je zoo dom was, het te gelooven, al dien tijd "

„Lotte, ik geloof je niet, nog steeds niet."

„Enfin, dat moet je zelf weten ik bezweer je echter "

„Maar...."

Voordat hij echter een woord kon zeggen, was ze op hem toegeloopen, en had hem wild op den mond gekust. „Dag Otto...." „Lotte "

„Trek je er maar niks van aan, jongen, ik ben het niet

waard, ik ben toch maar een vrouw, een echte vrouw

Dan liet ze er zacht op volgen: „zooals jij een echte man bent "

Toen ging ze heen

Sluiten