Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

door ETTY LEAL

Biografie.

In »Three Persons« (Murray) behandelt Sir Andrew MacPhail drie personen, die gedurende den grooten oorlog zeer veel invloed uitoefenden op den gang van zaken: Sir Henry Wilson, Colonel House en Colonel Lawrence. Meer dan de personen zelf onderwerpt hij de geschriften die over hen zijn geschreven aan een scherpe critiek. Bij Wilson echter gaat hij tegen dien generaal dusdanig te keer, dat men zich afvraagt of het »De mortuis nil nisi bene« hem niet tot zekere inperking van zijn vernietigend oordeel had moeten brengen. Zeker, de historicus moet zooveel mogelijk de waarheid, niets dan de waarheid opteekenen, maar er zijn dan toch grenzen en de felle aanval, dien de schrijver in deze bladzijden tegen een doode richt, die zich niet kan verdedigen, is dan ook niet onbeantwoord gebleven en in meer dan één Engelsch tijdschrift is hij op scherpe wijze daarover onderhouden. Zooals hij Wilson teekent, staat deze voor ons als een gewetenloos intrigant, een avonturier met een machiavellistisch karakter. Daar onlangs zooveel stof is opgewaaid tengevolge van de sensationeele Utrechtsche publicatie, is het van belang om bij Wilson langer stil te staan dan bij de andere twee figuren. Zijn n.1. de openbaar gemaakte bescheiden juist, dan zou hieruit

Sluiten