Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK DER LETTEREN

Elisabcth OrtizEchagü e—S m i d t, »A n a-M a r i a«. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon.

»Ana-Maria« begint met de uitvoerige beschrijving van het leven eens jongen schilders: Eric Akker, die zijn jeugd in Zeeland doorbrengt en later in Parijs zijn studies voortzet. Eric is een filosophische natuur, die veel peinst over God en de waarde van het leven, maar wiens schildersaandrang hem behoedt voor exaltatie. Het leven in Parijs maakt van hem zelfs een gewoner mensch dan men op de eerste bladzijden verwacht zou hebben, een feit dat in het werkelijke leven meermalen voorkomt en dat ons al lezend ook in 't geheel niet onnatuurlijk schijnt Dit ligt echter uitsluitend aan den rustigen beheerschten toon van dit boek. Elisabeth Ortiz Echaqüe—Smidt, een Hollandsche jonge vrouw, die met een Spaansch artiest getrouwd is, heeft ontegenzeggelijk een groote originaliteit. Zij heeft zich niet gestoord aan wat men noemt «de compositie van een roman». De hoofdpersoon AnaMaria verschijnt zelfs niet in de eerste tachtig bladzijden. Het leven van Eric vraagt eerst onze volle belangstelling en als dit op een zeker hoogtepunt is gekomen, plaatst de schrijfster ons plotseling over naar Argentinië, op een Estancia »Las Aves« in de provincie Buenos-Aires.

Daar groeit Ana-Maria op als oudste dochter uit een tweede huwelijk van haar moeder, een Spaansche met een Franschen schilder. Het plotselinge beeld van het zonnige Argentinië, het harde pioniersbestaan, de schilderachtige wildheid van de natuur, het kleurige leven der kolonisten, dit alles is in groote tegenstelling met de kalmte van Zeeland en den fijnen grijzen toon van het drukke overbeschaafde Parijs. Ook de karakters der twee menschen die, zooals men dadelijk gevoelt, elkander ontmoeten zullen, zijn zulke tegenstellingen en blijven dit tot de liefde hen eens bijeenbrengt en het leven hen later op tragische wijze

Sluiten