Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,474

BESCHRljVÏN» VAN HALLE, IN SAXEN,

nert met meer voordeel te kunnen zieden. -—- Aan da overzijde der Saai voor de hooge brug zijn de Koninklijke Zouikceten gelegen. Sedert 1790 wordt dit Koninklijk Zoutwerk door eenen afzonderlijken Raad beftierd. Jaarlijks ziedt men hier in 54 pannen, die in drie keeten verdeeld zijn, 4700 lasten zout, waarvan 7 tot 800, te lande, naar Frankenland verzonden worden ; de Koninklijke Stapelplaatfen zijn te Koburg, Hof en Baijreuth. Omtrent 3800 lasten worden naar Saailiorn van Halle te fcheep vervoerd.

Onder de overige Fabrijken te Halle komen vooral in aanmerking de Flenel- en Katoendrukkerij van den Kamerraad ■ wucherer } de Metale'n-knoopen-fabrijk van schiersch; de groote Stijffelmakerij in Glauche en bij de Uirichspoort; de twee Zijdenkoufenfabrieken en de aanmerkelijke Wollenkoufenweverijen, die hunne waren veel door Polen naar Rusland en Turkijen verzenden.

De ftad Halle heeft niet alleen door het opgenoemde veel aanzien en afwisfeling, maar de ommeftrekcn leveren

Ook eene zeer rijke verfcheidenheid op voor den Vreemdeling. Niet ver buiten de Ranltadlche poort welt eene; gezondheids-bron, reeds voor verfcheidene eeuwen, onder den naam van heilige bron, vele malen bezochts» -en in 1710 werd zij op Koninklijken last door een achthoekig fteenen gebouw befloten. Een half uur van

de Itad liggen de ruïnen van het beroemde bergflot Giebichenftein, dat in oude tijden in eigendom behoorde aan de Saxifche Koningen en Keizers, in 965 aan de Aartsbisfchoppen van Maagdeburg verviel, en hun federt tot de opbouwing van den Moritsburg tot eene verblijfplaats diende. De Sterkte Giebichenltein was oudtijds zoo beroemd, dat men vele voorname gevangenen derwaarts bragt ter opüuiting. Doch het oudfte Slot heelt, zegt men, niet geltaan op de plaats, waar men nu de ruïnen ziet, maar op den berg in den Ambtstuin. Ook gelooft men, dat de Romeinen hier «enigen tijd gelegerd hebben, omdat bij het aanleggen van den Ambtstuin eene menigte Romeinfche munten, uit de vroegfte ecuwen, zijn opgedolven. De zoogenaamde Spitfe Wijnberg, digt aan het dorp, en de naar Throtc loopende bergen verdienen, wegens hum e

heerlijke uitzigten, beklommen te worden. - Regt

tegen over Giebichenltcin, aan den westelijken oever der S&aj, li£t het visichcrsdoipje Kröhvkz met de groote

Sluiten