Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4pÖ GEHEIM DBR NATUUR OP DE PERENBLADEN.

GEHEIM DER NATUUR OP DE PERENBLADEN.

Een ding kan op zichzelve zeer algemeen, en verklaarbaar, maar ook te gelijk voor ons een geheim zijn, dewijl wij het niet kennen. Zoo is het met het geheim der natuur, dat wij thans ter ftaving van ons gezegde willen befchouwen. De zaak is zoo algemeen , als mede aan alle hoveniers en liefhebbers van tuinen zoo bekend , dat zij zulke dingen zeker gezien hebben. Maar wat het eigenlijk voor een ding is? of zij dat ook allen zouden weten? is eene andere vraag. Wij zouden er ook wel op durven wedden, dat honderden van Dames en wel gekapte en gepoederde Heeren, dit wonder in de natuur, in hun leven niet gezien hebben, alhoewel zij het nogtans op hunne dagelijkfche wandelingen door de Alleen hunner vruchtboomen, op vele perenbladen zien konden. Maar zeker , wie de tuinen alleen als plaatfen en gelegenheden befchouwt , om vrii en ongeltoord te kunnen gastereren, die zal zich bezwaarlijk om een paar, in zijne oogen verachtelijke bladen, bekommeren. Zijne aan étiquette en aan hij. ven dwang gewone oogen zullen" meer de inrigting en den toeftel van de tafel, der verfierfels, pasteijen en taarten monfteren en bedillen dan de fchoonheden der natuur bewonderen.

Wij zullen ons geheim eerst befchrijven, maar nog niet verklaren. Op de perenbladen —— doch fomtijds ook op de pruimen- en appelbladen, zit in de maand Mei, regt boven op de vlakte, een vaalbruin buisje of pijpje, gelijk een klein mofje. Nu ftaat het regt op, dan een weinig fchuins. Het beftaat echter uit eene gansch andere ftof dan het blad. Aan het ondereinde, waar het aan het blad vast zit, heeft het eene kleine wrong , Waarmede het eigenlijk vastgemaakt is, en waaraan men het zachtjes heen en weer kan bewegen , zonder dat het losgaat. Onderaan is het pijpje dun; in het midden iets dikker, en aan het boveneinde loopt het rondachtig toe. Het heeft omtrent de lengte van drie lijnen. Het is zacht op het gevoel, en, wanneer men het ding door een gewoon vergrootglas beziet ,

Sluiten