Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

526 SCH00NE GEDACHTEN , ENZ. VAN LAFONTAINE.

hier en daar heen, en wanneer men ze meent te grilpen; vliegen zij van daar weg en laten ons hopeloos ftaan.

Het is waar, de zinnen kunnen ons bedriegen, ons verbrand ook: en een deugdzaam hart kan bedrogen worden; maar, nimmer zelf bedriegen.

Een paar doornen in een liefdevol hart, zijn een genot te_meer, gelijk eene donkere wolk aan den lentehemel, die de fchoonheid van den dag verheft.

Eergierigheid brengt de mannen; liefde de vrouwen

in het dolhuis. Natuurlijk! Liefde is de harts-

togt der vrouwen, eergierigheid die der mannen.

Al het goede, hetwelk de menfchen van menfchen, of van den hemel verkrijgen, fchijnt hun alleen een handgeld te zijn, even of zij van daar meer hebben moesten; en zij zijn te onvrede, wanneer zij het niet bekomen.

Het zien van eene zeer edele daad kan vaak het hart van eenen ligtzinnigen voor de deugd innemen. — Eene grove misdaad, die de ligtzinnige begaat, beweegt hem tot de deugd, echter is deze beweging geenszins de deugd zelve.

Wat helpt de liefde niet al verdragen, welk verdriet maakt de liefde niet tot eene kiem van zegen! — Neen de minnaar of minnares, die nog nimmer de tranen van verdriet uit de oogen van het geliefde voorwerp afgedroogd heeft, die heeft de verrukking der liefde en des levens nog niet gefmaakt.

PROEFONDERVINDELIJKE BEWIJZEN VAAK BETER DAN ALLE REDENERINGEN.

Twee rijke lieden in zekere ftad van ons vaderland, die onder velerlei voorwendfels het opbrengen van hun verfchuldigde in 'slands belastingen wisten te ontduiken, en eenen derden, die daaromtrent beter dacht

en

Sluiten