Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jjjST VAN DE STUKJES IN HET MENGELWj

^atuurkunde en natuurlijke kistorie;

Zeldzaam Natuur-verfchijnfel. . Bladz. 737

Natuurhistorische aanmerkingen over het Parelhoen. 0,50 Natuurlijke Historie van den Haraster. . 729 Geheim der Natuur op de Perenbladen. . 49S Kleine Natuurhistorifche Opmerkingen uit het Dierenrijk. ...... . . . 58^.

De Onfchadelijkheid van het Lood, in verbindtenis

met Tin. . . i ; 651

Het wandelende Blad. ; ; ; j

Een voorbeeld van dierlijke Electriciteit. " ; 6 Pe brullende Luchtkolom. . . ' i-g

Pen Blikfemftraal, uit gefmoiten Zout gefchoten." ^ Merkwaardige ontdekking» bij gelegenheid van een

Onweder. • . • . • • . 6&o Een Lam met een' Moden fnuit. . . ^

Een uitgegraven verfteend Hert. . . I0g

Over het Levensbegmfel. . .. , . 297

Over de ware hoogte des Ortelers, in TyroL . 339 Het verlangen der "Planten naar licht. . 40c Witte Boomwolvlek op Taxisboomen. ., , 551 Zonderlinge opmerking, de gele. Koorts betreffende. 614 Berigt wegens de proeven, in Frankrijk genomen , inet het'planten of poten van Granen. .,. 604

5 . wegens een ongemeen vet en zwaar Kind. -

Medegedeeld dcor g. jüger, Student in de Geneeskunde te Tukingen. . . 6?j

godsdienst- mens c ii- en zedekunde.

j)e Christelijke Godsdienst. ; , 2pg

Over het voortreffelijke van den Christelijken Gods- -.dienst. ... . 49

Algemeen overzigt van de waarheid des Christelijken Godsdienst. . . . . gjj,

Gedachten over den Zaligmaker der wereld. 673 Opwekking aan de Christenheid Om het Pinkfterfeést , plegtig te vieren. . . . ... jq-

Eenige bedenkingen, over gods bijzondere Voorzienigheid. . . , . o.jj Aanmerkingen omtrent de wet der Joden, en derzei•

ver. tegenwoordigen Godsdienlligen.toefland. 15 Geluk het groot oogmerk van 's menfchen fcfiepping aC$ Het Gebed is een der vo,qrnaarnfte pligten voor den Vereerder van jezus. . , i$i

MENGi 1807, NO. lh Bbb feri

Sluiten