Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN DE STUKJES

Een Blinde, wiens ganfcbe gez;gt oog was. Bladz. 29 Iets betreffende de Koepokken. • • 9£

Over bet'ontttaan van Brand zonder bijkomend vuur. 13O Iemand redt Zich 64 voet diep van onder «enen. ijsberg. • . tot De ongelukkige Minnaar en zijne houten fchade-

loosftelfing. . • • • 187

Philip van richmon» of vreesfelijke gevolgen van Verdartelino- en Speelzucht. QEene ware GefchUde>iis.~) • 2'>'3

De Dronkaard verbeterd, . . -<>4

De Bekeerde door een Tooneelfluk. . 330

De Gevallen van een' zwervenden Tooneelfpeler. 741 De Hebzuchtige en de Nijdigaard. . 3-9

Listige 11 reek van eeuen Dief. . • 746' Iets over het Stelen. . . » 3°

;—■ voor Brillenknopers. . • 4*9 —- over het Groeten. . ... 559

De kluizende Maagd. . . •.. 9

Aardige manier van eenen ..Zeeheld, om muiterij on-

dèr zlin voik te (lillen. . ». ^3

De Honden in Turkije. . • • !I9

BuFtoN,>èn gaijam's kleermaker. . • 138 Anecdoté rakende pascal. . • • 33i

Eenige nog onbekende Anecdoten van FREüERIK lI.381 Voltaire's wraak. . . . 3;-;3

FleukyY wedervaren. . . • 3*4

Zonderlinge Hoogmoed. . • • 4°J

De Gezochte Hofmeester. . . • 4Ro

Frederik II. en voltairk. (Eene Anecdoie.') 5 71 Beknopte Karakterfchets van 'peter, den groot en. 693 Lotgevaien van eenige Oost -Indievaarders. . 560 Misleiding der Schilderkunst. . . 5'7

Eene Anecdote. . . .'■•'■' 57l

De Zedeleeraar en de Goochelaar. . 572

Het tweegevecht verhinderd. : . 62a

Gefprek tusfehen cicero en Lord chestekfjeld. 64+ De barmhartige Schoenmaker. . . O.3

De gevangene in beeldtenis. . . . 668 Voorbeeld vaii Onmefifchelïjké Wreedheid. . 709. Middel om het nut des 'Broodkorens te verhoogen. 429 De Man heeft zijn geluk gemaakt. . 715

Wie beminde fterker, de Man of de.Vrouw? ?*?

Sluiten