Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VOORNAAMSTE ZAKEN.

Opdachten over het Hoogde Wezen. Bladz, 337

Gedinhfyhrifï. (Öichtjiuk) . , * 5^8 Geheim oer Natuur op de Perenbladen. 4 49S

Geiuk. CHet waar) (pichiftuk.\ . * - 285

„ het groot oogmerk, van 's menfchen fcheppmg. 289

Gelijkenis. (Eene) . • • 5?°

Gierigheid. C*etS over de fchadelijke gevolgen Van

Nationale) * . . • • 554 Godsdienst (Tafereel van den) in Spanje. 154 > 2QD

„ (Staat van den) in Frankrijk. .

j_ ,_ (])e Christelijke) . <. . 298

, (Christelijke) Algemeen overzigt van de

waarheid deszelven. . 577

t (De Christelijke) Voortreffelijkheid deszelven. . • • * * 49 Goochelaar. Zie Zedeleeraar.

Groeten. (Iets over het) . * 559

, (Befchtiiving van) in Saxen. * * 469 Hamster. (Natuurlijke Historie van den) , 729 Ikzuchtige (De) en d"e Nijdigaard. . . 329 (De jonge) {Dichtftuk.*) . . _ 384

Herbergzaamheid, (De) en de dienstbetooningen m

het danelijkfche Leven. . .683

j/m. (Een'uitgegraven verfleend) . . iy8

Heulfap. (opium) Deszelfs menigvuldig misbruik ui

de Geneeskunde. . , . . 112

Hofmeester, (De gezochte) . . 480

Ct>e) in . . . 119

Hoogmoed. (Zonderlinge) . . . 401

Huidziekte. (Berigt wegens eene zeer ongewo::e) 295 Huizen van water. . . . . 451

Jemand fedt zich 64 Voet diep van onder eenen ijsberg. . . . • - 191

Inwoneren van Portugal. Eenige bijzonderheden, rakende derzei ver karakter, zeden en-levenswijze. 35 K.

fcmi • Leppmark, (Iets over) in het West-Bath-

nisch Stadhouderschap. . • 735

Kind. (Berigt wegens een ongemeen vet en zwaaf) 677 Koepokken, (sets betreffende de) _ . . 90

Koorts. (Gele) Zonderlinge opmerking daaromtrent. 6 f4

Kunst»

Sluiten