Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

Kunstbefchaving. iDichtftuk.) ., Bladz. 480

(DeSchoone) en VVetenfchappeninF/^^-//^. 455

L.

LAfontaine. Schoone Gedachten, Zede- en Kern-

fpreuken van denzelven. 479 > 525? 568 »6ai 5 7*8 ,749 Lam (Een) met een' Mollen fnutt. . . 59 Leven. (Aan het Sterfelijk) (Dkhtftuk.) . 575 Levensbegin fel C^ver het) . . 297

10 de wijk en eek din and, of het onderfcheiden

lot der menfchen. . .299

Luchtkolam. (De brullende) . 58 M.

Maagd. (De kluizende) . . . 91

Man (De) heeft zijn geluk gemaakt. . 715

. (Wie beminde fterker de) of de Vrouw. 7x8 Minnaar (De ongelukkig-') en zijne houten fchade-

loosftelling. . • . V

Muzijk (Iets over de) der oude Chinezen, Egyp-

tenaars en Hebreen. . . • • 60

»„. ■■ .-...... (De) der Indostanners en der tegenwoordige

Chinezen. • • • • 169

IN.

Natuur'verfchijnfel. (Zeldzaam) . . 717 Neiging (Over de) om anderen te behagen. 216 Nijdigaard. Zie Hebzuchtige.

O.

Oeconomie? (Wat is ware) . . 162

Ongeloof. (Over het) • ■• • 721

Oost-Indievaarders. (Lotgevallen van eenige) 563 Opmerkingen, (Kleine Natuurhisrorifcfte) uit het Die-

renrük. . ... 589

Opzwellen (Middel tegen het) van het Rundvee. 6 4 Orteler, in Tyró'l. Over deszelfs ware hoogte. 339 Overdenking bij de Lente. (Dichtftuk.) . %j8 P.

Parelhoen. Natuurhistorifche Aanmerkingen daaromtrent. . .... 250

pascal. (Anecdote rakende) . . 33£

peter den grooten. Beknopte Karakterfchets

Tan denzelven. . . . "93

Philip van richmond of vrcesfeiijke gevolgen van

Verdarteling en Speelzucht. . . • 233

Sluiten