Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD JULI 1929.

PROZA

blz.

E. G. van Bolhuis, Villa Morgenrood . . . 673

Lydia Doncker, Mia . . . . . . . 685

Tan van Lumey, De roman van een schilder

(Vervolgd . .... . . ... . . . 727

E. Belinfant e—B e 1 i n f a n t e, Najaarskermis . 743

E1 s a Kaise.r, De nieuwe meid . . . .' . . 755

Etty Leal, Engelsche boeken van heden . . . 766

H. B o r e I, Kroniek van het Tooneel..... 773

L u c t o r, Kroniek der letteren . . . . . . . 778

POËZIE

Edward B. Koster, Sportlied in het Stadion . 722

INHOUD AUGUSTUS 1929.

PROZA

blz.

Jeannette Win k—N ij h u i s, De ziekte van Jo-

sefientje 785

Lydia Doncker, Mia ........ 796

E. G. van Bolhuis, Villa Morgenrood ... 837

J o a n ne s Reddi.ngi.us, Jacob Winkler Prins . 854 Tan van Lumey, De roman van een schilder

(Vervolgd . . 885

POËZIE

A. Donk—Hondius, Verzen 852

INHOUD SEPTEMBER 1929.

PROZA

blz.

J. P. Zoomers—Vermeer, Het Levensrecht . 897

Marie Schmitz, Het onontkoombare . . • 920

T. J. C. Gerritsen, De schijnwerper .... 925 Tan van Lumey, De roman van een schilder

(Vervolgd 947

E. van Lidth de Jeude, Twee zakken appelen 963

E. G. van Bolhuis, Villa Morgenrood ... 979 Jules Schurmann, Gedichten in proza van

Charles Baudelaire 986

Etty Leal, Engelsche boeken van heden . . . 996

Jan R. Th. Campert, Kroniek der Letteren. . 1002

Sluiten