Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NIEUWE MEID

door ELSA KAISER.

Zij hadden weken lang geadverteerd om een dienstbode te krijgen. Er waren vele exemplaren van deze nuttige, bijna uitgestorven klasse zich komen aanbieden, doch er was geen keus bij. Daarom zat Lucie wanhopend neer en had bijna geen moed meer aan al het wachtende werk te beginnen, haar man klaagde vreeselijk over ontbrekende knoopen en banden en Lucie's kousen vroegen dringend om een helpende hand.

Maar overdag was er zooveel te doen aan ruw huishoudelijk werk, dat zij 's avonds doodmoe was en over haar naaiwerk gebogen in slaap viel. Weken lang al had zij geen krant gelezen, de bladwijzer in haar boek lag nog steeds op dezelfde plaats als drie weken geleden. De vrienden en kennissen klaagden dat zij geen bezoeken meer bracht en mama had een afkeurend hoofdschudden voor haar onverzorgd uiterlijk.

Zoo zat Lucie dus op een Maandagmorgen, negen uur, droevig aan de onafgeredderde ontbijttafel en staarde naar haar leelijke werkhanden en den van het aardappe-

Sluiten