Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

is de vader zonder werk en moeder en dochter gaan uit werken. Een rijke en invloedrijke senator, Brander, veel ouder dan de jonge Jennie, wordt op haar verliefd en de gevolgen blijven niet uit. Hij had haar willen trouwen, maar sterft ontijdig en zoo zit Jennie met een onwettig kind. De vader is woedend en zet zijn dochter het huis uit. Deze heeft echter vrij spoedig weer een nieuwen amant gevonden, maar zegt tegen haar ouders dat zij met hem getrouwd is. Met dezen man, Lester Kane, woont zij jarenlang samen, tot hij door een testamentaire bepaling van zijn vader gedwongen wordt om haar te verlaten. Hij huwt een rijke weduwe, maar zorgt toch dat zij goed verzorgd is. In dit huwelijk is hij niet erg gelukkig en een ernstige ziekte overvalt hem wanneer zijn vrouw in Europa is en zoo komt dan Jennie haar vroegeren minnaar aan het doodsbed oppassen en aan het eind van het boek vinden wij haar aan het station te Chicago bij de goederenloods, wanneer de kist met het stoffelijk overschot van Kane wordt ingeladen; zijn weduwe en familieleden zitten in den salönwagen, maar zij is nog even bij hem, den man dien zij lief had, niettegenstaande hij haar had verlaten.

In de Septemberaflevering van 1928 van dit tijdschrift besprak ik Shaw's: «The Intelligent Woman's Guide to Socialism« (Constable); hiervan is thans een goedkoope druk verschenen tegen 5 shilling, zoodat het boek daardoor in het bereik van ruimer kringen valt. Intusschen is bij Benn verschenen: »The Socialist Woman's Guide to Intelligence«, waarin Mrs. Le Mesurier Mr. Shaw eens even flink te grazen neemt en van repliek dient. Zij wijst op de zwakke punten zijner redeneering, wanneer hij voor een ieder een gelijk inkomen bepleit. Shaw's communistische ideeën brachten haar een versje in herinnering:

,,What is a Communist? One who has yearnings

For equal division of unequal earnings

Idler or bungler, or both, he is willing

To fork out his penny and pocket your shilling!"

en dat geeft de quintessence in een notedop: men is comvii 1

Sluiten