Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELSCHE BOEKEN VAN HEDEN

munist wanneer men niets te verliezen heeft bij een gelijkmatige verdeeling en alles te winnen; men kan dan lanterfanten en luieren en even veel verdienen als de harde werkers. En, vraagt mrs. Mesurier, als wij een communistische werkverdeeling krijgen, wie moet dan het vuile werk doen? Gelijkheid is onzin, want de natuur kent geen gelijkheid en zoo is ook absolute individueele vrijheid een onding; van de leus: Egalité, Liberté, Fraternité blijft dan alleen nog maar de fraterniteit over en die is wel degelijk mogelijk en zelfs wenschelijk.

Zij legt haar vinger op de wonde plekken in Shaw's theorieën omtrent de nationalisatie der bedrijven en voor een goedkoope directie van zulke bedrijven voelt zij niets, want een goedkoope leiding is nooit een goede en dat zal zich op den duur wreken. In haar conclusie zegt zij dat men in Shaw's boek het bosch niet ziet door de zware boomen, het vele kreupelhout en de slierten klimop en vele intelligente vrouwen zullen die opinie wel met haar deelen.

»London Nights« door Stephen Graham (Lane: 372 shilling) geeft ons een beeld van Londen bij nacht. In de Meiaflevering van verleden jaar besprak ik »Newyork bij Nacht« van denzelfden journalist; Graham ontsluiert voor ons de diverse aspecten van Londen gedurende den nacht, het aanslepen van de bloemen en het fruit in Covent Garden (heel wat hiervan komt uit het Westland en Aalsmeer), het lossen van de visch in Billingsgate, de slaapsteden van de armsten der armen, de koffiestalletjes bij het Embankment en Hyde Park — dit laatste zou het embleem der drie struisveeren mogen voeren, omdat het den Prins van Wales als klant gehad heeft! — bedelaars en trottoir-artisten en ten slotte de vele wrakken der wereldstad, de gestranden.

J. B. Cabell werd in deze rubriek ook meermalen genoemd; van zijn hand verscheen bij Lane: «The Line of Love«, Dizain des Mariages waarin hij op de hem eigen wijze een tiental romantische en vrij pikante situaties opdischt, welke openen met een Walpurgisnachten haar consequenties; de geslachten der Puysanges hebben het leeu-

Sluiten