Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK DER LETTEREN

-Russische Novellen«. Onder toezicht van Prof Dr. N. van W ij k uit het Russisch vertaald door Wladimir Z a t s k o y, met een inleiding van Prof Dr. N. van W ij k. — Uitgave van J. Ploegsma te Zeist.

Een bizonder boekje, groot 166 bladzijden, in een blauw kaft met Oostersche teekening op den omslag en keurig uitgegeven, alsof het uit het buitenland op mijn tafel was komen waaien. Waarmede ik zeggen wil, dat het lettertype en het bladzijde-formaat on-Hollandsch aandoen. In Holland worden nog te vaak groote dikbladige boeken gedrukt, met koeien van harde, boerschaandoende letters. Natuurlijk past een enkele maal een stevige uitgave bij een grootsch opgezet verhaal. In dit boekje is het lettertype niet klein, maar wel slank; de geheele verschijning ademt goeden smaak. Ik weid hier eens wat meer over uit, omdat het een keer gezegd moet worden en misschien wel meer.

Een bizonder boekje, natuurlijk niet om dit uiterlijk. Het uiterlijk past precies bij den inhoud en drukt dien niet dood. Want zuiver is de ontroerende schoonheid, die slank als een berk uit dit boekje oprijst onder het lezen. Kleine fijne verhaaltjes bevat het en niet, zooals zoovele groote Russische romans, schokken zij u doodelijk, zij treffen u fijntjes, maar toch ook midden in het hart.

In de zoo welkome Inleiding van Prof. van Wijk staat in eenig verband, dat »de Russische ziel is minder bekrompen en minder oppervlakkig« dan de (West-) Europeesche. Wie de beroemde Russische boeken mooi vindt, voelt dat, heeft die andere soort ziel, maar wie deze Russische boeken niet kan waardeeren, ondergaat als West-Europeaan een ander schoonheidsgevoel, ondergaat de schoonheid slechts ten halve. Tot het peillooze gedachten-leven van de Russen dalen de meeste West-Europeanen niet ai; zij voelen instinctief, dat zij dan verloren zijn, verstandelijk ver-

Sluiten