Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZIEKTE VAN JOSEFIENTJE

Maar Josefien ging absoluut niet dood, knapte integendeel merkwaardig gauw op bij de streng-doorgevoerde kuur, haar door den dokter van 't ziekenhuis opgelegd. Doelmatig diëet, afwasschingen, aanvankelijk bedrust, deden wonderen; van de zenuwbuien werd weinig notitie genomen, hoogstens kreeg ze, ter bedaring, een kletsnat laken omgewikkeld.

Niemand vond haar te beklagen, en al gauw had ze ook minder medelijden met zichzelf, vooral toen ze zich sterker voelde worden, al eens op mocht zitten, met vooruitzicht binnenkort eens in den tuin te mogen. Behalve in de bezoeken, had ze veel afleiding in 't schrijven van lange brieven, niet zoozeer naar huis, als wel aan 't adres van den heer W. Haanakker, Helmersstraat no. zooveel, Alhier.

De slimme Josefientje had al heel gauw gemerkt, dat het zaak was zich tegenover de machthebbers (directrice en hoofdverpleegster) zoo deemoedig en onderworpen mogelijk voor te doen, zoodat ze zelfs deze strenge vrouwen voor zich innam. De jongere zusters waren haar vertrouwden, vooral zuster Marie, die zelf ook een geheime liefde had; maar Fien was gewaarschuwd, deze voorkeur niet te laten blijken, daar dit licht verplaatsing tengevolge kon hebben. Nu zat zuster Marie, als ze even uitbreken kon, op no. 15 bij Fien, en meestal liep het gesprek dan over Haanakker, dien ze al een paar keer terloops gezien had, als hij op een laat bezoekuur bij Fien verscheen. Daar moest echter wat anders op verzonnen worden, nu tante Trui hoe langer zoo meer menschen „voor afleiding" op haar afstuurde, en 't dus te gevaarlijk werd. Zuster beloofde ijverig haar medewerking om de twee gelieven samen te brengen, zóó, dat het geen argwaan wekte, en ze niet werden gestoord, 't Was toch ook zoo roerend, iemand die wegkwijnde, omdat ze haar geliefde in een vol jaar niet gezien of gesproken had, al dien tijd terend op brieven, op stukken papier. Zelf had zuster Marie ook een hardvochtigen vader, wien ze haar liefde niet bekennen dorst, maar dat geval was veel hopeloozer. Frits, de portier, werd nu met kwartjes gedresseerd om, als een

Sluiten